Показване на: увереност

Моят психолог
Потребността от контрол или… когато казваме „Всичко е под контрол!“

Един ще припознае себе си зад тази фраза, друг ще види свои близки, колеги или приятели. В живота обикновено се възхищаваме на такива хора. Казваме си:…