Показване на: с грижа за вас

Здраве
Как да изберем пробиотик?
От

Пробиотиците се препоръчват за терапевтична модулация на чревната микрофлора и осъществяват своя ефект чрез различни механизми. Но за приложението им в клиничната практика са необходими научни…