Показване на: сгрижа за вас

Здраве
Профилактика на инсулт
От

Аритмията е всяко нарушение на сърдечния ритъм, при което той е различен от нормалния синусов ритъм с нормална атриовентрикуларна проводимост. Най-честата аритмия свързана с инсулта е…