Показване на: общуване

Моят психолог
Ценен или незначителен? / Самооценката като пътеводител

Наблюдавайки процесите в съвременното общество през последните години, правят впечатление все по-често регистрираните състояния на депресия, както и в другия полюс –  повишената агресивност. Още по-притеснителен…

Моят психолог
Как поведението ни спрямо децата, формира тяхната способност за справяне със стреса

Въпреки огромното си желание, никой родител не е в състояние да гарантира на детето си живот без попадане в конфликти, преживяване на стрес и преминаване през…