Показване на: детска грижа

Новини
Семинар „Новости в детските грижи и имунопрофилактиката“
От

На 26-ти ноември в арт-галерия и музей „Филипополис“ се проведе семинар на тема „Новости в детските грижи и имунопрофилактиката“, организиран от Аптеки Запад. Събитието се проведе…