Посещение при зъболекар по време на епидемия

Д-р Бойко Стефанов
Дентална клиника AMAYA

Усложнената обстановка във връзка с разпространението на новия коронавирус постави на преден план въпроси, свързани с възможността за предпазване от инфекции. По-голямата част от работата на стоматолозите води до образуване на аерозол, който може да съдържа вирусни и бактериални частици. Предпазването на здравето на денталните лекари и пациентите винаги е било приоритет, но коронавирусната епидемия доведе до въвеждане на допълнителни предпазни мерки.

Мерки за предпазване от заразяване в общите помещения

С цел намаляване на шанса за разпространение на вируса е необходимо избягването на струпване на хора в чакалнята и общите помещение на денталната клиника. Благодарение на промените в графика за приемане на пациенти се избягва събирането на повече чакащи пациенти. Редовно се почистват всички повърхнности, до които пациентите може да имат физически достъп – дръжки на врати, копчета, закачалки. Всички лица от екипа са с еднократни предпазни средства, които включват маска, шлем и предпазно облекло. На всички пациенти се препоръчва носенето на маска преди влизане в зъболекарския кабинет. При влизане в клиниката е желателно да се използва дезинфектант.

По време на лечението

На всички инструменти, влизащи в контакт с устната кухина се извършва почистване, дезинфекция и стерилизация. Режимът на съвременните автоклави позволява елиминиране на всички микроорганизми, включително и на бактериалните спори. Индивидуалните опаковки със специален маркер са гаранция за стерилност.

Дезинфекция на въздух и повърхности

Дезинфекцията на въздуха и повърхностите в кабинетите между посещенията на пациентите се постига чрез специална бактерицидна UVC лампа. По време на работата на лампата се отделя и озон, на което се дължи специфичната миризма, която е възможно да усетите след работата на лампата. В заключение можем да обобщим, че при всички взети мерки, шансът за заразяване с вирусна инфекция по време на лечение при зъболекар е доста по-малък, отколкото например по време на пазаруване в пълен супермаркет или в друго затворено пространство. Въпреки това при наличие на грипоподобни симптоми е желателно да уведомите вашия зъболекар и да запишете час след възстановяване на здравословното състояние.

Коментарите са затворени