Какво знаем за обсесивно-компулсивното разстройство или ОКР?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Може би е добре да започнем с малко известното обстоятелство, че обсесивно-компулсивното разстройство /ОКР/ е четвъртата най-разпространена болест. Според различни изследвания, тази диагноза е с честота, колкото и тази за диабет и астма. То е свързано с тревожността и се характеризира с наличието на натрапчиви мисли. Преди, подобни състояния са били разглеждани като натраплива невроза.

Нежеланите и обезпокоителни мисли, както и образи, повтарящи се многократно, водещи до тревожност и страх, че ще се случи нещо лошо – представляват обсесиите в ОКР. Те идват и като вълни, заливат съзнанието. Представете си как една и съща мисъл или образ не излиза от главата Ви, въпреки желанието да я отпратите. Сякаш обсебва живота Ви. Мислите стават непоносими и смущаващи. В тези случаи хората изпитват потребност да извършват, понякога сложни и различни ритуали, ирационални и отнемащи време действия, с цел прогонването им и в търсене на облекчение.

Вероятно много от вас са имали усещането, че в главата им безпричинно и постоянно изскача някаква странна мисъл или са имали импулс да правят различни неща, неподчинени на логиката. /Преглеждане на багажа преди пътуване многократно, въпреки че вече сме сигурни, че е събран, преди лягане – проверка, по няколко пъти изключени ли са електроуредите, за всеки случай. След излизане от къщи да ни се иска непреодолимо да се върнем да проверим вратата, знаейки, че е заключена, да мием ръцете повторно след като преди малко сме свършили и това и т.н./ Подобни епизодични преживявания в повечето случаи не водят до задълбочаване или сериозни проблеми.

Когато обаче описаното стане често повтарящо се или постоянно състояние, когато наличието на натрапливи мисли и представи е трайно и респективно води до т.нар. компулсивно поведение /извършването на ритуали, целящи да снижат тревожността/, говорим за ОКР. Възможно е натрапливите мисли /обсесиите/ и ритуалите /компулсиите/ да се проявяват едновременно или едното да води до другото. Обикновено страдащият напълно осъзнава безсмислието на действията, както и липсата на реална причина за страховете. Въпреки това те обземат съзнанието му и не са подвластни на волевите му усилия да ги прогони. При наличие на такова разстройство, животът на човек търпи сериозни промени. Ритъмът на нормалното му функциониране се нарушава. Извършването на ритуални действия пречи не само на ежедневието на личността, но и на социалната ѝ реализация, на ефективното общуване с околните. Нарушената комуникация от своя страна води до чувство за изолираност и самота, а то допълнително влошава състоянието. Често мислите са придружени от чувства като отвращение, съмнение, страх, вина. Натрупването на тези преживявания е предпоставка за изпадане в депресивни състояния. Нерядко хора, попаднали в подобна ситуация, стигат до злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества. Възможно е да се появят и суицидни мисли.

Според различни проучвания, цифрата на страдащите от това разстройство е различна, но се приема приблизително, че засегнатите са не по-малко от 1 на 100 възрастни и 1 на 200 непълнолетни. За САЩ съотношението е един на петдесет. Според официалната статистика полът, расата и възрастта нямат отношение към проблема. Добивайки голяма популярност, главният герой от сериала „Монк“ стана емблематичен за това, през какво минават и какво преживяват хората с ОКР. /Страхът да се ръкува, постоянното почистване, страхът от физически контакт, подреждането, ритуалите…/ Тези хора понякога споделят „Аз съм като Монк“, продължавайки с нещо от типа „Непрестанно мия ръцете си“ или „Побърквам се, ако всички кърпи и дрехи не са идеално подравнени“ или „подредени по цвят,“, „Дразня се, ако след подостряне, моливите са с различна дължина“ и т.н. Тук си спомням за разтревожена майка, разказваща, че синът ѝ /на 10г./ непрестанно тупа дрехите си, защото „по тях има прах и мръсотия“. Детето наистина осъзнаваше, че майка му е приготвила чисти, прани и гладени дрехи, на през сълзи добавяше. „Успокоявам се само като ги изтупам, иначе много се тревожа“. Това му отнемаше доста време и водеше до закъснения, както и до подигравки от децата в училище.

/Нормалното чувство на страх от реално носещи риск за здравето и живота ситуации или притесненията, свързани с реални здравословни проблеми, не бива да се бърка с обсесиите./

Най-често изпитваните страхове при хората с ОКР са: страх от замърсяване или заразяване; от микроби и болести; от химически замърсители; тук е и страхът от загуба на контрол, от самонараняване, от това, да не застрашиш или нараниш околните /ако не си достатъчно внимателен/; желание за перфекционизъм – да не забравиш, изгубиш, изхвърлиш нещо, желание всичко да е подредено и симетрично или да е четна бройка и т.н. Тук са и нежеланите сексуални мисли /за перверзни или забранени представи, за забранени импулси, за хомосексуалност и т.н./. Често страдащите от ОКР имат мисли и представи за смъртта на близък или пък изпитват прекалена тревожност, свързана с правилно – неправилно, морално – неморално и др.

Описаните мъчителни преживявания, карат човек да повтаря определени действия в желанието си да се противопостави, да неутрализира и да премахне обсесиите. Хората знаят, че това повтарящо се поведение /компулсиите/ носи само моментно облекчение и не е решение за състоянието им. Но когато няма необходимата информация, разбиране на проблема и не получава професионална помощ, страдащият предпочита кратковременното облекчение пред никакво такова. Той не разполага с друг механизъм. „Повтарям действието, защото ми помага да съм по-спокоен“, „За момента нямам по-добро решение.“ Списъкът с най-често срещаните компулсии е доста дълъг: Едни от тях са свързани с чистотата – Непрекъснато миене на ръцете /и то да е по определен начин/, почистването с антибактериални кърпички /примерно по точно еднакъв брой потърквания/ и т.н.; Други компулсии са свързани с перфектността на външния вид и спретнатостта – прекалено честото къпане или миене на зъби, прекаленото внимание към чистотата на дрехите, обувките и остро съблюдаване за изряден външен вид; Действията могат да са свързани и с постоянно чистене и дезинфекциране на дома или офиса. Има компулсии, изразяващи се в повтаряне на елементарни действия – движения на тялото /потупване с пръсти, докосване на нещо конкретно, мигане, ставане, сядане, завъртане/, обикновено в определени повторения; – определен брой влизания през врата или точно по един и същ начин; – понякога повторяемостта е подчинена на четни числа или на кратни на 3; може ритуала да представлява четене и произнасяне на определен текст. Компулсиите могат да бъдат мисловни, да са свързани със събиране на предмети, с подреждане на нещата по „правилен“ начин. Възможно е и действията да целят избягване на ситуациите, предизвикващи обсесии.

В крайна сметка, компулсиите оказват огромно влияние на качеството на живот. Те отнемат много време и пречат на професионалната реализация, на обучението и на общуването.

ОКР е едно от най-упоритите и изискващи много време за корекция разстройства. Процесът е сложен и дълъг. Лечението често е затруднено от обстоятелството, хората дълго време крият преживяванията си и симптомите си, отлагайки възможността за получаване на помощ.

Предстои да говорим за най-често срещаните причини за появата на ОКР, както и за възможностите за лечение.

Сподели в:

Коментарите са затворени